Kapitalismus do karantény!

Žijeme ve 21. století. Ve století, které generace našich předků považovali za budoucnost bez válek, bídy, vykořisťování, epidemií a v harmonii s přírodou – všeho, co považovali za cíl svých bojů a své práce. Když se však podíváme na to, že 800 milionů lidí musí vystačit s méně než dvěma dolary na den, že v důsledku nešetrné práce s krajinou za účelem maximalizace zisku jsou rekordní sucha a v některých místech už není dostatek vody, že jsou po celém světem desítky válečných konfliktů, kapitalismus v dosažení těchto cílů selhal. A aktuální světové dění, tedy celosvětová pandemie COVID-19, nám to opět explicitně dokazuje. I zde tento systém zapomíná na zájmy většiny a upřednostňuje úzkou skupinu nejmocnějších. Kapitalismus je tedy fundamentálně v rozporu se zájmem a potřebami většiny lidí.

Pokračování textu Kapitalismus do karantény!