Lev Trocký: Buržoazie, maloburžoazie a proletariát

Lev Trocký (z brožury Jediná cesta pro Německo – The Only Road For Germany, napsané v září 1932 a otištěné v USA v dubnu 1933)

Každý pořádný rozbor politické situace musí brát jako základ svého pozorování pohyby ve vzájemných vztazích tří tříd: buržoazie, maloburžoazie (včetně rolníků) a proletariátu.

Pokračování textu Lev Trocký: Buržoazie, maloburžoazie a proletariát

Pražské jaro 1968

Po skončení druhé světové války si nikdo nechtěl ani vzpomenout na předválečnou hospodářskou krizi s masovou nezaměstnaností, ani na poraženeckou náladu v období po Mnichovské zradě, ani na žabomyší potyčky v podstatě stejných politických stran. Proto se většina lidí, v nepřítomnosti jiné, smysluplné alternativy obrátila ke komunistům, podobně jako po listopadu 1989 k Občanskému fóru.

Pokračování textu Pražské jaro 1968