Pandemie volá po akci pracujících a mládeže: Kapitalismus do karantény!

Je to rok, co i do Česka dorazil Covid-19. Země je nyní opět na špici naprostého nezvládnutí a chaosu. Nově máme nouzový stav s policejními a armádními (sic!) manévry, zatímco velká průmyslová pracoviště – páteř českého kapitalismu – jsou zahrnutá do opatření pouze v podobě nedostatečného (jednou týdně) a nekvalitního testování (oficiálně schválené předražené samotesty s nízkou průkazností), nikoliv omezení pracovních činností, které nejsou pro chod společnosti nezbytné.

Pokračování textu Pandemie volá po akci pracujících a mládeže: Kapitalismus do karantény!

Kapitalismus do karantény!

Žijeme ve 21. století. Ve století, které generace našich předků považovali za budoucnost bez válek, bídy, vykořisťování, epidemií a v harmonii s přírodou – všeho, co považovali za cíl svých bojů a své práce. Když se však podíváme na to, že 800 milionů lidí musí vystačit s méně než dvěma dolary na den, že v důsledku nešetrné práce s krajinou za účelem maximalizace zisku jsou rekordní sucha a v některých místech už není dostatek vody, že jsou po celém světem desítky válečných konfliktů, kapitalismus v dosažení těchto cílů selhal. A aktuální světové dění, tedy celosvětová pandemie COVID-19, nám to opět explicitně dokazuje. I zde tento systém zapomíná na zájmy většiny a upřednostňuje úzkou skupinu nejmocnějších. Kapitalismus je tedy fundamentálně v rozporu se zájmem a potřebami většiny lidí.

Pokračování textu Kapitalismus do karantény!