Protest proti persekuci odborového aktivisty

středa 2.10.2019 17:00 až 17:30
Florentinum, Budova A Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1

„Jsem Nathan Leung, externí pracovník v týmu HSBC’s Guest Service Team v Hongkongu. Byl jsem propuštěn, protože jsem se 3. září zúčastnil generální stávky, která byla součástí masových protestů proti autoritářské vládě a policejní brutalitě v Hongkongu. Byl jsem a nadále jsem aktivní v kampani za vytvoření odborového svazu v bankovním sektoru. Při stávce jsem získal podporu a s našimi požadavky jsem dostal prostor v médiích. “

Východní Evropa si připomíná 30 let od pádu stalinismu. Od doby, kdy došlo velkým demonstracím, stávkám proti byrokratickému režimu za demokratická práva. Díky revolucím ve střední Evropě skutečně došlo k uvolnění práva na politické organizování, pluralitě politických stran, svobodným volbám.
Několik let po revolucích došlo spolu s privatizací k reálnému omezování demokratických práv v zaměstnání. Odborové organizování a požadavky na slušné pracovní podmínky se staly terčem šikany aktivistů, kteří se o něco takového snažili.
Dnes, kdy v době konjunktury pociťují zaměstnavatelé nedostatek pracovních sil, je situace o hodně lepší, o to víc si ale dokážeme představit situaci Nathana Leung Lai Ponga v Hong Kongu, který se účastnil organizování odborů v bankovním sektoru a podílel na organizování generální stávky 3. září. Nathan zaměstnaný jako externí pracovník Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBSC) byl pro svoji aktivitu a mediální pozornost, kterou získal propuštěn.
Vzhledem ke zkušenostem, které společnost ve východní Evropě má s významem odborů a stávkového hnutí v době pádu stalinismu, kdy v Polsku hnutí Solidarita, u nás generální stávka, znamenali rozhodující okamžik, kdy se systém zhroutil. Považujeme také význam odborů a sebe organizaci zaměstnanců jako jedinou cestu před chaosem, nebo diktaturou peněz a byrokratů v Hong Kongu.
Požadujeme okamžité zrušení propuštění Nathana Leunga a zastavení jakékoliv persekuce za odborové organizování nejen Nathana Leunga, ale jakýchkoliv dalších aktivistů. Tedy tak, jak to mimo jiné popisuje HSBC na svém českém webu.

Svoje protestní dopisy směřujte prosím na adresy
sustainable.finance@hsbc.com
hsbchk.social@hsbc.com.hk
financebankingunion@gmail.com

Naše klima není váš byznys!

„Chápu, že klima je velký hit… A je potřeba také vnímat, že není možné to přehánět,“ prohlásil v úterý 17. září na konferenci ke změnám klimatu v parlamentu předseda vlády Babiš. Jako obvykle pochválil sebe a svou vládu, jak dělá, co může, ale především varoval před „klimatickým náboženstvím“. Pochopitelně pomlčel o výjimkách a úlevách, které v souladu se zájmy lobby majitelů energetických firem, jakými jsou miliardáři Tkáč, Křetínský a spol., schvaluje jeho ministr Brabec jako na běžícím páse.

Postoj české vlády je totožný s významnou částí politických elit po celém světě: aby nebyly ohroženy zisky „našich“ podnikatelů, budeme předstírat dalekosáhlé plány na ekologickou transformaci. Protože ale jedno s druhým nejde dohromady, neudělají ve skutečnosti nic.

Dosavadní protesty statisíců, především mladých lidí, ale dosáhly toho, že se jeden z nejděsivějších aspektů kapitalistického drancování planety stal velkým tématem. Masové hnutí aktivní mládeže neutichá. Všichni chápou, že pouhé sliby oteplování planety a vyhlídky na katastrofální scénáře nezastaví.

Hrstka firem odpovídá za drtivou většinu emisí, na plundrování přírody od amazonského pralesa po středočeské pahorky vydělává hrstka potravinářských řetězců atd. Jediné, co skutečně platí, jsou dividendy akcionářů a aktiva bank. Miliardy lidí ohrožených změnami klimatu bezprostředně nebo v horizontu několika desítek let jsou jim lhostejní.

Rostoucí klimatické hnutí mládeže a pracujících po celém světě má uklidnit kouřová clona nezávazných plánů zelených inovací nebo neskrývaná snaha zvýšené ekologické uvědomění privatizovat a prodat ve formě „zelených“ značek. Co hůř, viděli jsme například ve Francii, jak se neoliberální politika škrtů a privatizací snaží nazeleno natřít i brutální útoky na životní úroveň pracujících v podobě „uhlíkové daně“. A také bouři žlutých vest, jakou tento pokrytecký pokus sklidil. Část ekologického hnutí uvězněná v logice kapitalismu ale na tuto hru přistupuje prakticky bez výhrad.

Ačkoliv nelze pomíjet přirozenou snahu řady lidí snažit se žít v souladu se svým přesvědčením a individuálně dělat maximum, je zřejmé, že nutných změn není možné dosáhnout jinak, než pomocí eskalace protestů. A tedy především jejich rozšíření mezi pracující, kteří jediní dokážou soukolí kapitalistického mechanismu skutečně vážně zasáhnout. Klimatické hnutí tak nesmí přistupovat na manipulaci o potřebě „šetřit“ tam, kde to znamená škrty a úsporná opatření postihující obyčejné lidi. Kde je potřeba zcela zavřít nebo transformovat nejhorší sektory průmyslu, musí bojovat za zachování pracovních míst za důstojných podmínek v nových, skutečně šetrných a společensky potřebných provozech.

Klimatické hnutí tedy musí jasně dovést do důsledků požadavky, které na příkrý rozpor mezi kapitalistickou honbou za ziskem a bezprostředními potřebami lidské společnosti samy ukazují. Má-li se změnit systém, ne klima, je potřeba bojovat proti podstatě systému. Klimatická spravedlnost není oddělitelná od sociální spravedlnosti. Poslouchat vědce znamená uvolnit nesmírné hospodářské zdroje, kterými soukromý kapitál mrhá, na urychlený vývoj společensky potřebných technologií.

Osm nejbohatších jednotlivců na planetě disponuje stejným bohatstvím jako polovina nejchudších obyvatel planety. Patnáct nejbohatších v České republice vlastní víc než polovina obyvatel země. To jsou zdroje, které je nezbytné vrátit pod kontrolu společnosti. Zelená transformace tak musí být bojem za přeměnu na demokratickou socialistickou společnost (ne, nechceme zpátky stalinistické byrokraty) a převzetí jejich majetku do správy pracujících a mladých lidí, tedy většiny společnosti.

Přidejte se k Socialistické Alternativě, přijďte v pondělí 23. září 2019 v 18:00 diskutovat o tom, jak vytvořit silný levicový pilíř klimatického hnutí. Podrobnosti budou brzy zveřejněny na:

www.facebook.com/SocAlt

www.levice.cz

budoucnost@email.cz

tel. +420 773 235 764

Změnit systém, ne klima!

Bojujme za socialistickou alternativu

1. Není čas ztrácet čas: Potřebujeme zásadní zvrat, ukončit spalování fosilních paliv a výrobu plastů. A to v horizontu několika let. Potřebujeme potraviny, jejichž produkce neničí planetu a naše zdraví. To znamená naléhavé a kvalitativní změny v energetice, průmyslu, zemědělství, dopravě a bytové výstavbě.

2. Potřeby, ne zisk: Individuální iniciativy nestačí na globální problémy. Většina lidí na planetě ani žádnou možnost osobní volby nemá. I kdybychom se všichni chovali zcela ekologicky, bylo by to málo. Potřebujeme masivní plán veřejných investic: do obnovitelné energetiky, do vysoce kvalitní, výkonné a bezplatné veřejné dopravy, ekologické výstavby a bydlení pro všechny, do recyklačních a opravárenských provozů. Toho všeho lze snadno dosáhnout – pokud si bohatství, které všichni vytváříme, nebude přivlastňovat jen malá elita.

3. Zastavme sto největších znečišťovatelů: Přes 70% průmyslových emisí skleníkových plynů v posledních třech dekádách vypustilo pouhých 100 firem. Největší korporace ignorují výzvy nebo legislativu a etablované strany a politici jsou na jejich výplatních páskách. Pod kontrolou můžeme mít pouze to, co nám patří. Prvním krokem proto musí být převzetí energetických kolosů, největších bank, průmyslových, stavebních, dopravních a zemědělských společnosti z rukou kapitalistů do veřejného vlastnictví.

4. Společnost v našich službách: S takovými zdroji lze vysvobodit vědecký výzkum z mezí daných jediným kapitalistickým zájmem – potřebou zisku. Místo miliard dotací pro korporace lze vyvíjet šetrné technologie a materiály. Stojíme za právem každého na dobrou práci a život prostý chudoby, útlaku, pustošení a ničení. Velké firmy a jejich ohromná moc musí být pod demokratickou kontrolou a řízením pracující třídy a společnosti jako celku. Jen tak lze zajistit, aby nedocházelo ke ztrátě pracovních míst, ale jejich přeměně na práce společensky užitečné s důstojnými mzdami a podmínkami.

5. Plánování, ne chaos: Koncepce jako “Green New Deal” nebo “Green Industrial Revolution” naznačují nezbytný směr. Je ale třeba zajít dál, překročit omezení daná kapitalistickým systémem. Místo kapitalistické výrobní anarchie pro zisky potřebujeme plán, jak udržitelně využít zdroje planety pro uspokojení potřeb většiny obyvatelstva.

6. Stávkujme společně: Jsou to obyčejní lidé, kteří nejvíce trpí důsledky změn klimatu. A je to pracující třída, která má sílu změnit historii. Potřebujeme pokračovat v klimatických stávkách mládeže; rozšiřovat je tak, aby zasáhly pracující a odbory a spojily se v mohutnou stávku, která „vypne“ kapitalistické hospodářství. Ta také ukáže schopnost převzít hospodářskou moc do našich rukou.

7. Změnit svět: Lidské bytosti jsou součástí ekosystému – kapitalismus ne. Bojujme proti kapitalismu, abychom ho nahradili společností založenou na potřebách, nikoli zisku – demokratickou socialistickou společností! Skutečné změny dosáhneme společnou bojovnou, internacionalistickou, socialistickou alternativou.

Rezoluce Výboru pro dělnickou internacionálu (www.worldsocialist.net) působící ve 30 zemích všech obydlených kontinentů přijatá v srpnu 2019. Vydala Socialistická alternativa Budoucnost.

www.facebook.com/SocAlt / budoucnost@email.cz / tel. 773 235 764.

Přidejte se k nám!